Frank Robert på bytur en

sommerdag i 1959

(Foto: Aage Storløkken)

 

Wenche Foss og Per Aabel

 under innspillingen av "Per Gynt"

 i Radioteatrets studio i 1958

(Foto: Nrk)

 

 

Skuespillerne...

Skuespillerne kan man vel si gjør den viktigste jobben i et hørespill. Å høre hvordan de tolker de forskjellige rollene i ulike settinger.

 

Det var jo gjerne gjennom radio de fleste av disse fikk sitt store gjennombrudd. "Alle" har jo liksom bidratt med et eller annet i radioteaterets historie.

 

De fleste av våre kjente og kjære skuespillere har bidratt til radioteaterets produksjoner siden oppstarten i 1951.

Det er dessverre lite med info om disse eldre produksjonene.

 

Følgende link fører til en annen genial side som omhandler radioteater og hørespill. Et trykk på bilde til venstre vil også føre til nevnte side.

 

 Jeg velger foreløpig denne løsningen siden denne databasen ennå er operativ og at det er et meget godt stykke arbeid.

                

 

 

 

 

 

  

radioteateret.info © 2008 Terje Olsen • Privacy PolicyTerms of Use

radioteateret.info