Privacy Policy

Materialet som finnes på radioteateret.info's sine websider skal betraktes som generell informasjon og presenteres som sådan. radioteateret.info garanterer ikke at innholdet på websiden er fullstendig eller korrekt. Bruk av materialet skjer på egen risiko. radioteateret.info tar ikke på noen måte ansvar for tap eller skader som kan oppstå som følge av anvendelsen av websiden.

Eksterne linker kan åpnes uten radioteateret.info's kjennskap. radioteateret.info påtar seg derfor ikke ansvar for den informasjon eller andre opplysninger som kan forekomme på de websider linker åpner.

Immaterielle rettigheter

Alt materialet som radioteateret.info har lagt ut på internett er beskyttet som immaterielle rettigheter. Dette innebærer bl.a. at all gjengivelse av materialet eller deler av dette forutsetter rettighetshaverens tillatelse. Materialet på radioteateret.info må kun benyttes til privat bruk. All annen anvendelse, for eksempel kopiering, offentliggjøring, overføring eller kommersiell utnyttelse av materialet krever rettighetshaverens tillatelse. Hvis det er uklart hvorvidt radioteateret.info eller andre er rettighetshaver, ber vi deg kontakte radioteateret.info for ytterligere informasjon.

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                  epost